اگر پیشنهاد جبهه اصلاحات محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم
اخبار اخبار سیاسی

اگر پیشنهاد جبهه اصلاحات محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم

رئیس دولت اصلاحات: اگر پیشنهاد جبهه اصلاحات محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم بندۀ کوچکی که خداوند به آن باور دارد و هشتم که همواره باید در کنار مردم و با مردم باشد و خیر و صلاح آنان را خواست، ضمن تایید راهبرد انتخباتی جبهۀ اصلاحات، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم. […]