جزییات افزایش حقوق بازنشستگان
اخبار اخبار اقتصادی

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان

۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای تطبیق مالی در نظر گرفته‌شده، به طور مستقیم و تأثیرگذار بر بازنشستگان تامین اجتماعی تأثیر نخواهد گذاشت. به گزارش ایلنا، حسین قاسمی، متخصص مسائل بازنشستگان، اظهار داشت: برنامه تامین اجتماعی باید با پرداخت بدهی‌های دولت، که تا پایان سال جاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، هماهنگی بازنشستگان را بهبود […]